Portfolio > White on White

Flora and Fauna Series
Shibori Creature
Flora and Fauna Series
Shibori Creature
Shibori, Silk, Wire
8ft x 2ft x 2ft
2008